ĐA tốt nghiệp KTS
Bệnh Viên Chuyên Khoa Tim – TP. Vũng tàu 500 giường

Tên đồ án: Bệnh Viên Chuyên Khoa Tim – TP. Vũng tàu
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Trần Tuấn Đức
Qui mô: 500 giường
Đại Học Dân Lập Văn Lang

Tên đồ án: Bệnh Viện Đa Khoa – Thủ Thiêm 500 giường.

Tên đồ án: Bệnh Viện Đa Khoa – Thủ Thiêm
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Võ Đặng Phúc
Qui mô: 500 giường
Đại Học YERSIN Đà Lạt

Bệnh Viện Đa Khoa – Quy Nhơn 500 giường

Tên đồ án: Bệnh Viện Đa Khoa – Quy Nhơn
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Võ Quốc Huy
Qui mô: 500 giường
Đại Học Kiến Trúc TP. HCM

Bệnh viện Đa khoa Long Thành

Đồ án tốt nghiệp khóa 2004-2009.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Đồ án tốt nghiệp khóa 2000 - 2005.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Thiêm 500 giường

Sinh viên thực hiện: Trương Thị Bích Hợp
Lớp: K03A3
Mã số sinh viên: K036493
Giáo viên hướng dẫn: TS.KTS. Nhan Quốc Trường
Đồ án tốt nghiệp KTS khóa 2003 - 2008.


Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thủ Thiêm 450 giường

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quang Vinh
Đồ án tốt nghiệp KTS khóa 2003 - 2008.

Bệnh viện Thủ Thiêm 500 giường - Q.2

Sinh viên thực hiện: Lê Chí Huân
Lớp: K02A3
Mã số sinh viên: K024387
Đồ án tốt nghiệp KTS khóa 2003 - 2008.


Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng TP.Hội An

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Phan Minh Hiền
Lớp: K03A2.
Mã số sinh viên: K036431.

Bệnh viện Phụ sản 300 giường Thủ Thiêm

Sinh viên thực hiện: Diệp Diễm Phương
Mã số sinh viên: K037124.
Đồ án tốt nghiệp KTS khóa 2003 - 2008.

Thông tin khác :
» Bệnh viện Đa khoa TP.Quy Nhơn