Thực trạng
Bệnh viện Vạn An.

Tên đồ án: Bệnh viện Vạn An, 200 giường
Chủ trì kiến trúc: Ths.KTS. Phạm Thanh Truyền
Thiết kế kiến trúc: KTS. Phạm Thanh Truyền, KTS. Châu Phạm Phước Hoài.
Địa điểm: TP.Buôn Ma Thuột.
Bệnh viện được chia làm 2 giai đoạn thực hiện:
Giai đoạn 1 xây dựng 5 tầng với tên gọi: Trung tâm Chẩn đoán y khoa Vạn An
Giai đoạn 2 xây dựng 4 tầng: khu nội trú và chuyển sang hình thức bệnh viện đa khoa.

Bệnh viện II Lâm Đồng.

Tên đồ án: Bệnh viện II Lâm Đồng, 500 giường.
Chủ trì: ThS.KTS Phạm Thanh Truyền
Thiết kế: ThS.KTS Phạm Thanh Truyền, KTS. Lê Hoàng Minh, KTS.Trương Thị Bích Hợp, KTS.Trương Ngọc Huyên Thảo, KTS.Châu Phạm Phước Hoài.
Địa điểm: Phường B'Lao, TP.Bảo Lộc.

Trung tâm Bác sĩ Gia Đình - Đà Nẵng.

Tên đồ án: Trung tâm Bác sĩ Gia Đình, Đà Nẵng
Chủ nhiệm chủ trì: KTS.Phạm Thanh Truyền
Thiết kế: KTS.Trương Thị Bích Hợp, KTS.Lê Hoàng Minh, KTS.Châu Phạm Phước Hoài.
Địa điểm: TP Đà Nẵng.


Bệnh viện Đa khoa Nhân An.


Tên đồ án: Bệnh viện Đa khoa Nhân An, 300 giường.
Chủ nhiệm chủ trì: ThS.KTS.Phạm Thanh Truyền
Thiết kế: KTS.Trương Thị Bích Hợp
Địa điểm: TP Buôn Ma Thuột

Bệnh viện Ngoại khoa Quốc tế Huế.

Tên đồ án: Bệnh viện Ngoại khoa Huế, 200 giường.
Chủ nhiệm chủ trì: KTS. Phạm Thanh Truyền
Thiết kế: ThS. KTS. Phạm Thanh Truyền, KTS.Châu Phạm Phước Hoài, KTS.Phan Thị Thành Phi
Địa điểm: TP.Huế


Bệnh viện Hữu nghị Miền Bắc.

Tên đồ án: Bệnh viện Hữu nghị Miền Bắc 150 giường
Chủ trì kiến trúc: Ths.KTS. Phạm Thanh Truyền
Thiết kế kiến trúc: KTS. Phạm Thanh Truyền, KTS. Châu Phạm Phước Hoài.
Địa điểm: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin.

Tên đồ án: Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin.
Chủ trì kiến trúc: Ths.KTS. Phạm Thanh Truyền
Thiết kế kiến trúc: KTS. Phạm Thanh Truyền, KTS. Châu Phạm Phước Hoài, KTS.Trương Ngọc Nguyên, KTS Phan Thị Thành Phi.
Địa điểm: số 10 Trương Định, Q3, TP.HCM.


Phòng khám đa khoa Vegastar đã hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Tên dự án: Phòng khám đa khoa Vegastar
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Kts. Trương Ngọc Nguyên.
Địa chỉ: 11 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
Hiện trạng: công trình đang thi công.