Báo chí nói về CHD

Báo chí nói về CHD

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”14465″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” style=”vc_box_border” onclick=”custom_link” link=”https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/cat-moc-healthcare-design-dat-ky-luc-quoc-gia-cong-ty-thiet-ke-benh-vien-nhieu-nhat-viet-nam-2014.html”][vc_single_image image=”14464″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” style=”vc_box_border” onclick=”custom_link” link=”https://soha.vn/chiem-nguong-5-mau-thiet-ke-benh-vien-hien-dai-20220322101409796.htm”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”14466″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” style=”vc_box_border” onclick=”custom_link” link=”https://vietnamnet.vn/5-tieu-chi-khong-the-thieu-khi-chon-don-vi-thiet-ke-benh-vien-827454.html”][vc_single_image image=”14830″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” style=”vc_box_border” onclick=”custom_link” link=”https://www.24h.com.vn/doanh-nghiep/cat-moc-healthcare-design-dat-ky-luc-quoc-gia-cong-ty-thiet-ke-benh-vien-nhieu-nhat-viet-nam-2014-c849a1341470.html”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”14463″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” style=”vc_box_border” onclick=”custom_link” link=”https://cafebiz.vn/7-luu-y-trong-xay-dung-va-thiet-ke-benh-vien-20220325112735204.chn”][vc_single_image image=”14831″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” style=”vc_box_border” onclick=”custom_link” link=”https://afamily.vn/5-tieu-chi-khong-the-thieu-khi-chon-cong-ty-thiet-ke-kien-truc-cho-benh-vien-20220322131544283.chn”][/vc_column][/vc_row]